Autótechnikus

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 525 01
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Autótechnikus
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-540 óra
Szakmai előképzettség: 54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy 54 525 02 Autószerelő szakképesítés
Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

Az autótechnikus a közúti járművek – gépjárművek és pótkocsik – rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító járműfenntartás teljes műszaki-gazdasági tevékenységét ellátja, mely tartalmazza a járművek valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységére vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit, valamint a szervezési, vezetési, nyilvántartási és ügyviteli feladatokat.Szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel;
 • alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika);
 • meghatározni a szükséges munkaműveleteket;
 • kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést;
 • szemrevételezéssel és off-board diagnosztikai eszközökkel elvégezni a jármű mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát, különös tekintettel a műszaki vizsga követelményeire;
 • diagnosztizálni, karbantartani, alkatrészcserével javítani a belső égésű Otto- és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó, keverékképző, gyújtó és izzító rendszereit;
 • elvégezni a rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát;
 • elvégezni a motorok levegőellátó, feltöltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani;
 • elvégezni a fázisszög- és löketállítású töltetcsere szelepvezérlő rendszer vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani;
 • elvégezni a főegységek szabályozott hűtőrendszereinek vizsgálatát;
 • elvégezni az erőátviteli rendszer teljes átvizsgálását;
 • elvégezni az összkerékhajtású gépjárművek görgős fékerőmérő próbapadi fékvizsgálatát;
 • ellenőrizni a kormányzás és a kormányszerkezet vizsgálatát diagnosztikai módszerekkel;
 • ellenőrizni a korrekciós hátsókerék kormányzást, a beavatkozó elemeket, vezérlést;
 • ellenőrizni az aktív stabilizátor szerkezeteket, a beavatkozó elemeket, vezérlést;
 • ellenőrizni a korszerű nem aktív és aktív futómű szerkezeteket;
 • ellenőrizni a korszerű, szabályozott fékrendszerek állapot- és működésvizsgálatát;diagnosztizálni, szervizműveleteket végezni;
 • ellenőrizni, diagnosztizálni az utasvisszatartó rendszereket (biztonsági öv, légzsák);
 • ellenőrizni a közlekedésbiztonság célját szolgáló vezetőtámogató asszisztens rendszereket, diagnosztizálni azokat, alkatrészcserés javítást és kalibrálást végezni;
 • ellenőrizni, diagnosztizálni és beszabályozni az intelligens gépjárművilágító rendszereket;
 • ellenőrizni, diagnosztizálni az emissziótechnikai rendszereket, gázemissziómérést végezni;
 • ellenőrizni, diagnosztizálni a légkondicionáló rendszert, szerviz műveleteket és alkatrészcserés javítást végezni;
 • a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit elvégezni;
 • diagnosztizálni a hibrid és villamos hajtást;
 • az energiatároló rendszert feszültségmentesíteni, hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint ki- és beszerelni;
 • komfortelektronikai rendszereket vizsgálni, diagnosztizálni, javítani,
 • minősíteni a kiszerelt egységeket, alkatrészeket;
 • elvégezni a jármű hatósági vizsga előtti hibafeltárását, felkészíteni a járművet hatósági vizsgára;
 • összegyűjteni a szakmai munka-információkat, adatbázist kezelni;
 • gondoskodni a javítás feltételeiről, elvégezni a javítást vagy cserét;
 • elvégezni a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát;
 • gondoskodni a szükséges anyagokról, alkatrészekről, segédeszközökről, célszerszámokról;
 • gondoskodni a műszerek időszakos kalibrációjáról;
 • rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat;
 • megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat;
 • szakmailag segíteni, irányítani és betanítani a hozzá beosztott munkatársakat,
 • járműfenntartó tevékenységet irányítani;
 • kapcsolatot tartani a szakmához kötődő szervezetekkel.