Gépjármű-mechatronikai technikus

A szakképesítés azonosító száma: 54 525 15
Szakképesítés megnevezése: Gépjármű-mechatronikai technikus
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 5 év


Specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Szerviz szakmairány, Gyártás szakmairány.

A közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi.

Olvass továbbGépjármű-mechatronikai technikus

Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző

A szakképesítés azonosító száma: 54 344 05
Szakképesítés megnevezése: Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 5 év

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

Olvass továbbVállalkozási-ügyviteli ügyintéző

Logisztikai technikus

A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11
Szakképesítés megnevezése: Logisztikai technikus
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 5 év

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Logisztika és szállítmányozás szakmairány, Vasúti árufuvarozás szakmairány. A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is.

Olvass továbbLogisztikai technikus