Kód: 2001

Kimenet: Gépjármű mechatronikai technikus (Szerviz szakirány)

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret a gépjárműveket, új gépjárművek előállítását, szereti a látványos eredményeket és érdeklődik az alternatív hajtású gépjárművek iránt

 • Végzettség: érettségi és szakmai
 • Képzési forma: nappali vagy esti
 • Ingyenes
 • A szakképesítés azonosító száma: 54 525 15
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 5 év

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a gyártási folyamatban minőségellenőrzést végez, majd ellenőrzi a gyártósorról lekerülő gépjárművek minőségét
 • a gépjárművek ellenőrzését végzi
 • megállapítja a hibákat és zavarokat, ehhez automatikus mérő- és vizsgáló rendszereket, programokat használ
 • kezeli a járműveket, és azok rendszereit, üzembe helyezi a járműveket
 • mechanikus és elektromos alkatrészeket össze és szétszerel, valamint ellenőriz
 • járműveket és rendszereket karbantart, javít és beállít
 • hibákat és zavarokat keres, mér, mérési eredményeket értékel
 • a munkahelyi logisztikai ismereteket alkalmaz
 • minőségi, valamint a munkavégzéshez szükséges utasításokat értelmez
 • elvégzi a javítandó gépjármű állapotfelmérését, hiba megállapítását
 • működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, diagnosztikai és mérőeszközöket; felhasználja a tanult logisztikai ismereteket

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket, új gépjárművek előállítását, szereti a látványos eredményeket és érdeklődik az alternatív hajtású járművek iránt.